СОВРЕМЕНАТА КРИЗА НА ВОСПИТУВАЊЕТО ИМА ДЛАБОКИ ПРИЧИНИ, ТИЕ НЕ СЕ НИТУ ВО РОДИТЕЛИТЕ НИТУ ВО НАСТАВНИЦИТЕ

Голем број од родителите и наставниците ги вознемирува тоа што во денешно време се случува со децата и младите. Тешко може да му се чудиме на таквиот немир, зошто речиси од година на година расте бројот на ученици зависни од психотропни супстанци, ученици што не се успешни на училиште, агресивни и насилни, кои се дел… Continue reading СОВРЕМЕНАТА КРИЗА НА ВОСПИТУВАЊЕТО ИМА ДЛАБОКИ ПРИЧИНИ, ТИЕ НЕ СЕ НИТУ ВО РОДИТЕЛИТЕ НИТУ ВО НАСТАВНИЦИТЕ

Advertisements

ИСТРАЖУВАЊЕ „ДЕЦАТА И МЕДИУМИТЕ“

( Прашалник наменет за родителите чии деца се на возраст од 2 до 6 години) Пред Вас се наоѓа прашалник, дизајниран за потребите на магистерскиот труд „Децата и медиумите“ на Факултетот за образовни науки во Штип чија реализација е во тек. Целта на прашалникот е добивање на информации, мислења и ставови за користењето на медиумите… Continue reading ИСТРАЖУВАЊЕ „ДЕЦАТА И МЕДИУМИТЕ“

САМОУКОСТА Е ДОКАЗ ЗА БЕСКОНЕЧНОТО ЗНАЕЊЕ ВО ЧОВЕКОТ

Филозофите го нарекле човекот „свет во мало“ (микрокосмос), бидејќи во себе го содржи сето она што постои во светот. Личноста не е дел на универзумот, туку универзумот е дел од личноста, нејзин квалитет (Берѓаев). Најголемите меѓу луѓето секогаш го слушаат само внатрешниот глас. Генијалноста е целокупната човекова природа. Личноста е поврзана со карактерот. Силна личност… Continue reading САМОУКОСТА Е ДОКАЗ ЗА БЕСКОНЕЧНОТО ЗНАЕЊЕ ВО ЧОВЕКОТ

УЧИЛИШТЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНА Е КАКО ВОДЕНИЦА БЕЗ ВОДА

Како што воденицата ќе застане ако и се запре водата, така и во училиштето ќе застане сè ако  му се одземе дисциплината.  Одамна е напишано, уште во првите книги по педагогија дека, физичката казна е ропско средство и најнесоодветна метода за слободните луѓе, и тие никогаш не смеат да се применуваат врз децата, учениците.Физичката казна… Continue reading УЧИЛИШТЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНА Е КАКО ВОДЕНИЦА БЕЗ ВОДА

СЕКОЕ ДЕТЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ОДЛИЧЕН УЧЕНИК, АМА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОДЛИЧЕН ЧОВЕК

Јан Амос Коменски наречен „учител на народот“, роден како Janos Szeges на 28 март 1592 г., во Чешка, најверојатно во селото Комни од каде што и доаѓа неговото латинско име Ioannes Amos Comenius, што преведено значи Иван Амос Коменчанин, напишал многу трудови за воспитанието и образованието. Коменски ги објавил и првите сликовници за деца, ги… Continue reading СЕКОЕ ДЕТЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ОДЛИЧЕН УЧЕНИК, АМА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОДЛИЧЕН ЧОВЕК

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – УЧИТЕЛОТ ЗА УМОТ, СРЦЕТО И ДУШАТА НА ЕДЕН НАРОД

  Таков учител, таква личност,  се раѓа еднаш во столетието, но едновремено и се гради во домот на своите родители и во средината во која живее и се развива. Неговиот ум беше преполн со толку мисли и желби, што веруваше дека може да го прероди светот и во него да блеснат слободата и правдината. Неговата… Continue reading ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – УЧИТЕЛОТ ЗА УМОТ, СРЦЕТО И ДУШАТА НА ЕДЕН НАРОД

БИДИ УЧИТЕЛ СО СВОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ

Постои една теза во педагогијата дека компетенциите за 21 век се намалуваат со должината на траење на образованието. Колку подолго трае школувањето помали се компетенциите за 21 век . Тоа покажува дека образованието повеќе ги гуши отколку што ги развива компетенциите за слободен живот. Дали оваа силна теза во суштина ја соочува педагогијата со нејзините… Continue reading БИДИ УЧИТЕЛ СО СВОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Центар за деца со посебни потреби. Хаифа, Израел. Изграден со средства од државата, општината и донации на компании кои имаат општествена одговорност.

ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

Изразот функционалната писменост е релативно нов израз. Тоа е тренд преземен од прагматичното и економско гледање на нештата. Овој концепт има сериозни критичари. Еден сериозен професор од Велика Британија Antony O’ Hear (советник во неколку влади на Велика Британија) шеф на катедрата за образование на University of Buckingham, (прогласен за „старомоден сноб“ од Тони Блер)… Continue reading ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

ШТО ПРАВАТ ГОЛЕМИТЕ УЧИТЕЛИ?

- Големите учители никогаш не забораваат дека работат со луѓе а не со наставни програми. Луѓето го прават квалитетот. - Големите учители воспоставуваат јасни очекувања на почетокот на годината и тие ги следат постојано во текот на годината. - Кога ученикот има погрешно однесување, големите учители имаат една цел: да не се повтори тоа погрешно… Continue reading ШТО ПРАВАТ ГОЛЕМИТЕ УЧИТЕЛИ?