КАКО ЕДЕН МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СО ЕДЕН ПОТЕГ НАПРАВИЛ СУШТИНСКА РЕФОРМА ?

Првото и основно прашање на образованието е: ШТО, односно што треба да се учи, што да учи младата генерација. Прашањето за ефикасноста (КАКО) се поставува многу подоцна. Тоа прашање е поврзано со продорот на индустријализацијата, наглиот пораст на бројот на училишта и ученици, и потребата за клалификувана работна сила способна за работа. Анализата на наставните… Continue reading КАКО ЕДЕН МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СО ЕДЕН ПОТЕГ НАПРАВИЛ СУШТИНСКА РЕФОРМА ?

Advertisements