КАКО ЕДЕН МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СО ЕДЕН ПОТЕГ НАПРАВИЛ СУШТИНСКА РЕФОРМА ?

Првото и основно прашање на образованието е: ШТО, односно што треба да се учи, што да учи младата генерација. Прашањето за ефикасноста (КАКО) се поставува многу подоцна. Тоа прашање е поврзано со продорот на индустријализацијата, наглиот пораст на бројот на училишта и ученици, и потребата за клалификувана работна сила способна за работа. Анализата на наставните… Continue reading КАКО ЕДЕН МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СО ЕДЕН ПОТЕГ НАПРАВИЛ СУШТИНСКА РЕФОРМА ?

Advertisements

КОНТРОЛА, СЕЛЕКЦИЈА И МАНИПУЛАЦИЈА ЗА УМРТВУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО

Прогласен за највлијателен психолог на 20 век. Креатор на т.н. програмирана настава. Професор кој на своите предавања доаѓал заедно со своите гулаби, сакајќи да им покаже на своите студенти дека гулабите можат да прават колуг напред, да ги разликуваат сликите на Моне и Пикасо. Човек кој дури добил награда од 25 000 долари од Американската… Continue reading КОНТРОЛА, СЕЛЕКЦИЈА И МАНИПУЛАЦИЈА ЗА УМРТВУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО

МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Јужна Кореја е интересен пример. Колку и да изгледа некарактеристичен или непарадигматичен за Македонија, сепак тој во себе има елементи од кои ние би требало да научиме многу. Земјите кои имаат силно конфучијанско влијание, имаат изградено култ кон образованието, култ кон семејството и култ кон работата. Вредноста е во личното усовршување кое се смета за… Continue reading МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ЈАЗИКОТ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО НАШЕТО ОПШTЕСТВО

Во расправата на темата за улогата на мајчиниот и службениот јазик во образовниот систем, секогаш се заземаат две гледишта: законско и образовно (педагошко). Тоа влегува во правата за образование и културен идентитет. Моделот кој ќе се избере треба да зависи од традицијата на земјата, социјално-економскиот контекст, претходното искуство и транспарентните одлуки. Одборот за образование, наука… Continue reading ЈАЗИКОТ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО НАШЕТО ОПШTЕСТВО

НЕМЕЗА – БОЖИЦАТА КОЈА ГИ ПРОГОНУВА ОНИЕ КОИ БЕЗ МЕРКА СЕ БОГАТИ, ГОРДИ И МОЌНИ. ДАЛИ ТАА ГИ УБИЛА И ДИНОСАУРУСИТЕ И НАРЦИС?

„Проблемот на најголемиот број луѓе не е толку во нивното незнаење, колку во она што тие мислат дека го знаат, а во суштина не е точно“ (Џош Билингс) Немеза, Немесис или Немесида   е ќерка на божицата на ноќта Никте и божицата на темнината Ереба, таа е божица на одмаздата и казнувањето според заслуга. Таа е… Continue reading НЕМЕЗА – БОЖИЦАТА КОЈА ГИ ПРОГОНУВА ОНИЕ КОИ БЕЗ МЕРКА СЕ БОГАТИ, ГОРДИ И МОЌНИ. ДАЛИ ТАА ГИ УБИЛА И ДИНОСАУРУСИТЕ И НАРЦИС?

НЕДОСТАТОК НА ЧУВСТВО ЗА (САМО)ПОЧИТ

Од антиката до денес, во теоријата на војувањето, постои правило за војсководците - треба да се почитуваат квалитетите кои ги има непријателот, иако длабоко го мразите. Многу одамна луѓето разбрале дека вредностите во човекот мора да се почитуваат. Чувството на почит не е однос кон другиот човек како кон целина, туку кон некои негови издвоени… Continue reading НЕДОСТАТОК НА ЧУВСТВО ЗА (САМО)ПОЧИТ

КАМИЛАТА, ЛАВОТ И ДЕТЕТО

Фридрих Ниче вели дека човековиот живот може да се подели на три последователни метаморфози на духот. Првата ја нарекува камила, втората лав, а третата дете. Поентата е дека секое човечко битие мора да го прими наследството на неговото општество. Првата фаза која тој ја нарекува камила е кога човекот го асимилира минатото, кога во себе… Continue reading КАМИЛАТА, ЛАВОТ И ДЕТЕТО

ЗОШТО РУСКИОТ И ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ БИЛЕ ПОДОБРИ ОД АМЕРИКАНСКИОТ СИСТЕМ?

Професорот Харолд Стивенсон од Универзитетот во Мичиген во делото „Образовна провалија“ прави научна компарација помеѓу американскиот, тајванскиот, јапонскиот и кинескиот образовен систем. Во својата книга покажува универзални карактеристики на успешни образовни системи, а за американскиот систем вели: „учениците не се споредливи, курикулумите не се споредливи, училиштата не се споредливи, тестовите не се споредливи....“ Еден од… Continue reading ЗОШТО РУСКИОТ И ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ БИЛЕ ПОДОБРИ ОД АМЕРИКАНСКИОТ СИСТЕМ?

ОБРАЗОВАНИЕТО: ВИТЕЛ НА ИДЕИ, БОЈНО ПОЛЕ НА ВКРСТЕНИ МЕЧЕВИ, КОНФЛИКТИ И РАСПРАВИИ….И УШТЕ ДОЛГО ЌЕ БИДЕ ТАКА

Секој има свои судови и пресуди за образованието. Во „Зелената книга за образование на ЕУ“ се вели дека „најверојатно наставата како занает застарела“. Метаанализата на Џон Хети посочува дека 85% од наставниците даваат отпор кон промени во својата постојана практика. Заклучокот е дека најголемиот дел од она што го прави наставникот влече корени од традицијата,… Continue reading ОБРАЗОВАНИЕТО: ВИТЕЛ НА ИДЕИ, БОЈНО ПОЛЕ НА ВКРСТЕНИ МЕЧЕВИ, КОНФЛИКТИ И РАСПРАВИИ….И УШТЕ ДОЛГО ЌЕ БИДЕ ТАКА

ИДНИНАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО: „СИТЕ СМЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ“!

Постојат многу размислувања дека денешниот образовен процес е премногу крут, не флексибилен, бавен на промени, премногу насочен кон наставникот, оценувањето не соодветно, содржините и потребите на детето многу далеку од современиот живот, курикулумот тежок за најголемиот број ученици... Учениците на иста возраст и во исто време поаѓаат на училиште, во исто време завршуваат, имаат исти… Continue reading ИДНИНАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО: „СИТЕ СМЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ“!